Ταξινόμηση του συλλέκτη σκόνης

2021-06-03

1. Στεγνό μηχανικόσυλλέκτης σκόνης mainly refers to dust removal equipment designed by applying dust inertia and gravity, such as settling chamber, inert συλλέκτης σκόνης, cyclone συλλέκτης σκόνης and other high-concentration συλλέκτης σκόνηςs, mainly for high-concentration coarse particle diameter dust The separation or concentration is adopted.

2. The granular layer συλλέκτης σκόνης is a device that uses different granular granular material accumulation layers as the filter material to filter the dust contained in the air solution. It is mainly used as a dust exhaust point in the production process of building materials and metallurgy. It is often used to filter dusty flue gas with high concentration, coarse particles and high temperature.

3. Bag type συλλέκτης σκόνης, this filter is a dust removal device with fiber woven fabric or filling layer as the filter medium. Its use, form, dust removal air volume and efficiency have a wide range, and it is mainly used for collection. In places with fine dust, it is applied to the exhaust dust removal system and also to the air intake system.

συλλέκτης σκόνης

  • QR