Αποστολή Ερώτησης

Εάν ενδιαφέρεστε για τον αποτεφρωτή απορριμμάτων μας, τον αποτεφρωτή απορριμμάτων, τον κινητό φούρνο πυρόλυσης, το σύστημα επεξεργασίας καπνού, το σύστημα επεξεργασίας στερεοποίησης απορριμμάτων και άλλο περιβαλλοντικό εξοπλισμό, ενώ θέλετε να παραγγείλετε τα προϊόντα του εργοστασίου μας, συμπληρώστε αναλυτικά τις παρακάτω φόρμες, θα απαντήστε για εσάς στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
  • QR