Ποιος είναι ο σκοπός του αποτεφρωτή απορριμμάτων

2021-06-02

1. Τοαποτέφρωση απορριμμάτωνπραγματοποιεί την αβλαβή επεξεργασία απορριμμάτων σε υψηλή θερμοκρασία για την εξάλειψη βακτηρίων και παθογόνων?
2. Παράγετε τέφρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
3. Αποφύγετε τον καπνό και την οσμή που προκαλείται από το κάψιμο.
4. Μετατρέψτε την ενέργεια που περιέχεται στα σκουπίδια σε ατμό, ηλεκτρικό ρεύμα ή ζεστό νερό για χρήση.
5. Πραγματοποιήστε επεξεργασία καύσης σκουπιδιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και η λειτουργία του εξοπλισμού και οι συνθήκες εργασίας είναι λογικές.

6. Ο αποτεφρωτήρας μπορεί να κάψει όλα τα άχρηστα καύσιμα απόβλητα.

αποτέφρωση απορριμμάτων

  • QR