Ε: Πώς να εγκαταστήσετε μετά τον εξοπλισμό που φτάνει στον προορισμό;

2021-04-01

Α: Θα σας παρέχουμε λεπτομερείς εικόνες. Και θα στείλουμε τεχνικούς για καθοδήγηση για εγκατάσταση και εντοπισμό σφαλμάτων. μετά τον εντοπισμό σφαλμάτων του εξοπλισμού, θα διδάξει στους εργαζομένους σας πώς να το χρησιμοποιούν και πώς να το συντηρούν.
  • QR